0317319008 info@osma.nl

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Osma Bos-, tuin- en Parkmachines (Osma) zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Osma niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Osma garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Osma wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.